header_image

Your search results

Beekstraat 22 te Apeldoorn

Verkocht

Algemene informatie
De Apeldoornse binnenstad wordt al een aantal jaar stap voor stap opgeknapt en mooier gemaakt. Dit jaar is de Gemeente Apeldoorn begonnen met het opknappen/herinrichten van de Markstraat en de Beekstraat.

Net als vanaf 2014 in de Hoofdstraat en zijstraten gebeurde, wordt het gele asfalt vervangen door rode klinkers, zodat de Marktstraat en Beekstraat ook optisch meer betrokken worden bij de rest van het centrum.

Er is meer beplanting gekomen en de grootste blikvanger wordt echter een bovengronds waterloopje, de zogeheten marktstroom.

Deze waterstroom begint straks bij de kruising van de Deventerstraat en het Marktplein en loopt door de Marktstraat tot aan de Beekstraat. Het stroompje start klein en wordt groter en speelser in de Marktstraat. Kunstenares Nynke Talsma zal vissen graveren in de waterloop en er komt een speeltoestel.

Aan de rechterzijde van Beekstraat 22 zal door de Gemeente een groene Wadi gerealiseerd worden (zie bijlage 4 en bijlage 5, op te vragen via Mulder ten Kate Vastgoed). Aan de achterzijde van het pand zal de Grift hersteld worden. Dit maakt het object nog specialer; wonen en werken in hartje centrum in het groen en aan het water.

Meer informatie over de Beekstraat en over de veranderingen in de binnenstad kunt u vinden op de site van de Gemeente Apeldoorn. De bijlagen kunt u tevens op deze site vinden.

Objectinformatie
Dit karakteristieke woon-/winkelpand stamt uit omstreeks 1900 en werd toen gebruikt als ‘Waterfabriek’. Later kwam daar ook de verkoop van sterke drank bij. Het pand is in de loop der jaren een aantal keer verbouwd en uitgebouwd, maar een aantal historische elementen zijn nog zichtbaar. Het heeft een totale oppervlakte van circa 412,90m² en bestaat uit 2 lagen. Het perceel is 424m² groot. Het gehele pand staat leeg.

Bodemverontreiniging en asbest
Er heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden en het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de verontreiniging niet boven de interventiewaarde komt. Het laatste bodemadvies bevestigt dat de Provincie de uitgevoerde sanering heeft goedgekeurd en dat er geen saneringsverplichtingen meer zijn (Zie bijlage 3, op te vragen via Mulder ten Kate Vastgoed).

Er is geen destructief onderzoek geweest naar asbest en gezien het bouwjaar is de aanwezigheid van asbest niet uitgesloten.

Verkoper aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Bouwkundige staat
Ten aanzien van de bouwkundige staat van het object is geen onderzoek uitgevoerd. Het pand zal ‘as is where is’ geleverd worden. Verkoper zal derhalve niet aangesproken kunnen worden op bouwkundige gebreken. Een en ander conform de modelkoopovereenkomst (zie bijlage 6, op te vragen via Mulder ten Kate Vastgoed). Het staat koper vrij om het pand bouwtechnisch te laten keuren.

Kijkdagen
Vrijdag 8 november 2019 10.00-12.00 uur
Vrijdag 15 november 2019 10.00-12.00 uur

Kadastrale aanduiding
Gemeente Apeldoorn, sectie AA, nummer 1164
Totale perceel grootte 4 are 24 ca

Randvoorwaarden van de uit te voeren renovatie
De Gemeente hecht er waarde aan dat het object haar karakteristieke kenmerken behoudt en vraagt gegadigden om een goed gedocumenteerd renovatieplan te overleggen. Hierbij rekening te houden met:
– Tijdens en na de renovatie moeten de zichtbare authentieke gevels bewaard zijn gebleven.
– De originele stijlelementen die nog in de panden aanwezig zijn moeten zoveel mogelijk hergebruikt worden, zodat er
zo min mogelijk pandgeschiedenis verloren gaat.
– De Gemeente streeft naar een passende invulling voor dit stukje binnenstad en men geeft de voorkeur aan een plan
waarbij het pand zoveel mogelijk weer in oude glorie wordt teruggebracht met de eisen van deze tijd.

Biedingen zullen derhalve beoordeeld worden op prijs, voorwaarden en onderbouwing uit te voeren renovatie.

Biedingen
Potentiële kopers kunnen via Mulder ten Kate Vastgoed een bieding uitbrengen. Biedingen dienen voorzien te zijn van en beoordeeld worden op:
– goed gedocumenteerd renovatieplan alsmede het gebruik/invulling na gereedkomen renovatie
– investeringsbegroting
– planning
– tekeningen

De Bibob toets kan onderdeel uitmaken van de transactie.

De bieding kunt u middels het biedformulier (zie bijlage 1, op te vragen via Mulder ten Kate Vastgoed) tot uiterlijk maandag 16 december 12.00 uur indienen per post of per mail.
– Per mail via Mulder ten Kate Vastgoed
– Per post: Mulder ten Kate Vastgoed, Kerklaan 25, 7311 AB Apeldoorn

Gunning
De gemeente Apeldoorn heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden.

Aanvaarding
In overleg, het pand staat leeg en kan op korte termijn aanvaard worden.

Zekerheidsinstelling
10% van de overeengekomen koopsom, te storten uiterlijk 2 weken na gunning.

De Bijlagen zijn per mail op te vragen via Mulder ten Kate Vastgoed (zie e-mailadres brochure).

1. BIEDFORMULIER VERKOOP Beekstraat 22 en 22-2
2. Situatietekening G17408-V 20190506
3. Brief advies grondtransacties na sanering
4. Toekomstplan de Grift de Grifthof
5. Toekomstplan Grifthof met waterrad en groen talud
6. Koopcontract Beekstraat 22 22-2 01112019

Brochure download
Oppervlak: 412 m2
Aanvaarding: in overleg
Frontbreedte: 1750
Bestemming: winkelruimte
Verdiepingen: 2
Welstandsklasse: B2
Bijdrage Winkeliersvereniging: false
Horeca Mogelijk: false
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op

Vergelijk aanbod

Vergelijkbaar aanbod

Verkocht

Hoofdstraat 136 te Apeldoorn

358 m2
BELEGGINGSOBJECT Algemeen Courante winkelruimte op begane grond op ...
BELEGGINGSOBJECT Algemeen Courante winkelruimte op begane grond op uitstekende locatie in de Hoofdstraat van Apeldoorn. De directe omgeving biedt een ...

Stationsstraat 134 te Apeldoorn

760 m2
Algemeen Het winkelpand ligt midden in het centrum ...
Algemeen Het winkelpand ligt midden in het centrum van Apeldoorn, schuin tegenover het Marktplein en het stadhuis aan een drukke ...
€ 60.000 per jaar

Stationsstraat 251 te Apeldoorn

609 m2
KOOP (Stationsstraat 251, 289, 289a, 291) HUUR (Stationsstraat ...
KOOP (Stationsstraat 251, 289, 289a, 291) HUUR (Stationsstraat 251, 291) Vier winkelpanden gelegen midden in het centrum van Apeldoorn, vlakbij ...
€ 18.000 per jaar