header_image

Your search results

De Els 30 te Waalwijk

€ 30.000 per jaar

Object/ligging
90 m² winkelruimte, gelegen op uitstekende locatie in Winkelcentrum De Els.

Oppervlakte
90 m2 b.v.o. gelegen op de begane grond.

Frontbreedte
Ca. 5,40 meter.

Huurprijs
€ 30.000,- per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurbetaling
Vooruitbetaling per maand.

Servicekosten
De bijdrage aan Winkeliersvereniging De Els (in 2015) is € 825,- exclusief BTW per jaar. Het voorschot voor de bijdrage aan Vereniging van Onderhoud Winkelcentrum De Els (ivm klein dagelijks onderhoud, beveiliging, onderhoud brandmeldinstallatie e.d.) bedraagt € 1.000,- exclusief BTW per jaar.

Huurtermijn
5 jaar telkenmale te verlengen met 5 jaar.

Bestemming
Winkelruimte conform artikel 7:290 BW.

Omzetbelasting
Er zal geopteerd worden voor een belaste verhuur. Huurder dient bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te verklaren dat hij voor 90% (of meer) van zijn omzet met BTW-belaste goederen en/of diensten levert.

Opleveringsniveau
In huidige staat, voorzien van systeemplafond, verlichting en toilet.

Casco verhuur
het object wordt casco verhuurd, ongeacht het opleveringsniveau.

Aanvaarding
In overleg.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de maandprijsindexering volgens de CBS-cijfers ‘’alle huishoudens’’, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.

Zekerheidsinstelling
Bankgarantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt met als basis het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld in 2 oktober 2012, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 59/2012.

Voorbehoud
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Brochure download
Prijs: € 30,000 per jaar
Oppervlak: 90 m2
Aanvaarding: in overleg
Frontbreedte: 540
Bestemming: winkelruimte
Verdiepingen: 1
Welstandsklasse: A2
Bijdrage Winkeliersvereniging: false
Horeca Mogelijk: false
Bouwperiode: 1971-1980
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op