header_image

Your search results

Deventerstraat 29 te Apeldoorn

€ 65.000 per jaar
beschikbaar

Algemeen
Monumentale kantoorvilla in het centrum van Apeldoorn. Deze prachtige villa heeft een representatieve uitstraling en is enkele jaren geleden volledig gerenoveerd. Het pand heeft binnen- en buiten een hoogwaardig afwerkingsniveau.

Objectinformatie

Begane grond circa 148,2m²
1e verdieping circa 94,5m²
2e verdieping circa 73,0m²
Totaal circa 317,0m²

Inclusief 7 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Het koetshuis en grond voor het koetshuis behoort niet tot algemeen gebruik van het gehuurde en zal altijd toegankelijk moeten blijven voor de parkeermogelijkheden van het koetshuis. Het pand is aangemerkt als ‘Gemeentelijk monument’.

Huurprijs
€ 65.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Servicekosten
€ 650,- per maand, te vermeerderen met BTW. Voorschot servicekosten is gebaseerd op m². Naverrekening op basis van feitelijk gebruik.

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Indexering
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de afsluitdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nutsvoorzieningen, huurder is direct contractant van de nutsbedrijven.

Betalingen
Per maand vooruit te voldoen.

Huurtermijn
Vijf jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkenmale vijf jaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Casco
Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met service kosten en BTW.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model voor winkelruimte zoals is
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) met enkele aanpassingen door verhuurder.

Aanvaarding/oplevering
In overleg

Voorbehoud
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Brochure download
Prijs: € 65,000 per jaar
Aanvaarding: in overleg
Bestemming: kantoorruimte
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op