header_image

Your search results

Grote Houtstraat 97 te HAARLEM

Verhuurd

Object/ligging
Courante winkelruimte op top A1 stand in Haarlem. Belendende winkels zijn onder andere: H&M, Apple en The Sting.

Oppervlakte
Begane grond: circa 111m² BVO
1e verdieping: circa 85m² BVO (opslag)
2e verdieping: circa 85m² BVO (opslag)

Frontbreedte
7,20 meter netto

Huurprijs
€ 110.000,- per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurtermijn
5 jaar telkenmale te verlengen met 5 jaar.

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit te betalen.

Bestemming
Winkelruimte conform artikel 7:290 BW.

Omzetbelasting
Er zal geopteerd worden voor een belaste verhuur. Huurder dient bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te verklaren dat hij voor 90% (of meer) van zijn omzet met BTW-belaste goederen en/of diensten levert.

Opleveringsniveau
In nader overleg vast te stellen.

Casco verhuur
Er wordt casco verhuurd

Aanvaarding
De winkelruimte komt per 1 juli 2016 beschikbaar.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast overeenkomstig de maandprijsindexering volgens de CBS-cijfers ‘’alle huishoudens’’, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.

Zekerheidsinstelling
Bankgarantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt met als basis het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld.

Voorbehoud
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Brochure download
Oppervlak: 281 m2
Aanvaarding: in overleg
Winkeloppervlak: 281 m²
Verkoopoppervlak: 111 m²
Frontbreedte: 7.2 meter
Bestemming: Winkelruimte
Verdiepingen: 3
Ligging: Stadscentrum/dorpskern
Welstandsklasse: A1
Bijdrage Winkeliersvereniging: nee
Horeca Mogelijk: nee
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op