header_image

Your search results

Hoekerweg 70 te Maastricht

verkocht

Algemeen
De bedrijfsruimte is gelegen op een hoeklocatie van de Fregatweg en de Hoekerweg, centraal gelegen op bedrijventerrein Beatrixhaven. Bedrijventerrein Beatrixhaven is gesitueerd ten noorden van het stadscentrum van Maastricht en ten westen
van de autosnelwegen A2 en A79. De omgevingsbebouwing bestaat uit bedrijfsobjecten met een gemêleerd karakter.

Huidig gebruik
Het object wordt deels in verhuurde staat aangeboden.

Huurder 1
Huurder: Asbury Graphite & Carbons NL B.V.
Oppervlakte: circa 2.698m²
Ingangsdatum: 1 maart 2017
Expiratiedatum: 28 februari 2022

Huurder 2
Huurder: Wasco Holding B.V.
Huurcondities in overleg met koper nader te bepalen.

Leegstand
In het gebouw is circa 1.000m² leegstand. Deze wordt om strategische redenen nog niet te huur aangeboden.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Maastricht, sectie I, perceelnummer 3987, perceel ter grootte van circa 9.229 m².

Oppervlakte
Circa 5.437m² BVO

Omzetbelasting
Er wordt geopteerd voor een BTW belaste levering

Aanvaarding
In overleg

Zekerheidsinstelling
10% van de overeengekomen koopsom.

Bijzondere bepaling
Er is in opdracht van Wasco een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd deze zal op verzoek toegestuurd worden.

Koper is ermee bekend dat het gekochte niet is voorzien van een EPA-label en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn recht daarop. Koper vrijwaart verkoper hierbij uitdrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken dienaangaande.

Brochure download
Aanvaarding: in overleg
Bestemming: bedrijfsruimte
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op