header_image

Your search results

Korte Spruit 18 te Hardenberg

Niet beschikbaar

ONLINE VEILING BEDRIJFSWONING MET BEDRIJFSHAL

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Korte Spruit 18 te Hardenberg.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

Datum veiling: 13 november 2018
Tijdstip: 10.00 uur

Omschrijving
De bedrijfswoning met bedrijfsruimte, ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Korte Spruit 18 te 7773 NR Hardenberg, kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg sectie O nummer 3377, groot 1.600 m².

Oppervlakte bedrijfswoning 150m²
Oppervlakte bedrijfshal 300m²

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 29 oktober 2018 een onderhands bod uit te brengen bij de veilingnotaris. Informatie hierover vindt u op de website van BOG Auctions.

Uitgebreide objectinformatie
Uitgebreide/aanvullende informatie per object is beschikbaar en kunt u vinden op de website van BOG Auctions.

Brochure download
Aanvaarding: in overleg
Bestemming: bedrijfsruimte
Bouwperiode: 1960-1970
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op