header_image

Your search results

Loolaan 42 te APELDOORN

Verkocht

NB Oppervlakte is niet bekend, derhalve is er een aanname gedaan.

Wijziging brochure !
De brochure wordt periodiek bijgewerkt/aangevuld. De meest recente wordt op Funda geplaatst of is op te vragen via de site van Mulder ten Kate Vastgoed.

Makelaarskantoor Mulder ten Kate Vastgoed is door de FGH BANK aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het navolgende onroerend goed aan de onderstaande adressen:

APELDOORN
1. Badhuisweg 12 t/m 12-2, Sprengenweg 22 bedrijfsruimte met bovenwoning
2. Badhuisweg 49 / Sprengenweg 24, bedrijfsruimte met bovenwoningen
3. Deventerstraat 13-13B, bedrijfsruimte met bovenwoning (onderhands verkocht)
4. Gladsaxe 34, bedrijfspand (onderhands verkocht)
5. Hoofdstraat 122-126, bedrijfsruimten met bovenwoningen
6. Kapelstraat 2-8/Nieuwstraat 66-72/Hoofdstraat 157, bedrijfsruimten
7. Kerklaan 1,1a,1b, bedrijfsruimte met bovenwoning
8. Loolaan 42, bedrijfsruimte met bovenwoningen

DEVENTER
9. Brinkgreverweg 184, kinderdagverblijf

KOOTWIJK
10. Bos- en cultuurgrond, 32 percelen
11. Duinweg 25, woonhuis op perceel van 36.990 m² (onderhands verkocht)
12. Kerkendelweg 47 in combinatie met perceel Garderen M 627, woonhuis op perceel van 9.645 m², perceel ter grootte van 21.585 m²
13. Nieuwe Milligenseweg 13, recreatiewoning op perceel van 1.495 m²

Onderhandse bieding
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling, schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht: Van der Stap Notarissen, t.a.v. drs. C.M.P. (Karin) Poppelaars, Postbus 2450, 3000 CL Rotterdam, of per email. U kunt het
e-mailadres vinden in de brochure of op de site Mulder ten Kate Vastgoed. Het biedingsformulier kan gedownload worden via de site van bog-auctions.

Veiling
De openbare veiling vindt plaats op dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober 2016. Tijdstip van de veiling wordt gepubliceerd op de site van bog-auctions.

Uitgebreide objectinformatie
Uitgebreide informatie per object is beschikbaar en kunt u opvragen via een e-mail aan Mulder ten Kate Vastgoed. Het e-mailadres kunt u vinden in de brochure of op onze site.
Onder vermelding van:
1. Het betreffende object
2. Uw naam en indien van toepassing bedrijfsnaam

Brochure download
Aanvaarding: in overleg
Frontbreedte: 0 meter
Bestemming: Horeca
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op