header_image

Your search results

Stationsstraat 134 te Apeldoorn

€ 60.000 per jaar

Algemeen
Het winkelpand ligt midden in het centrum van Apeldoorn, schuin tegenover het Marktplein en het stadhuis aan een drukke doorgaande weg. Uitstekend gelegen ten opzichte van het kernwinkelgebied en het NS station (400 meter). In de directe omgeving bevinden zich o.a. het Ondernemingshuis (Kamer van Koophandel), Veldkamp Meubelen, Slaapidee, MyCom en Restaurant Shabu, Shabu.

Objectinformatie
Oppervlakte begane grond circa 340m² VVO
Oppervlakte 1e verdieping circa 340m² VVO
Oppervlakte 2e verdieping circa 80m² VVO
TOTALE OPPERVLAKTE circa 760m² VVO

Frontbreedte
Circa 14 meter

TE KOOP

Kadastrale aanduiding
Gemeente Apeldoorn, sectie AA, nummer 2861

Opleveringsniveau
In huidige staat

Vraagprijs
€ 595.000,- k.k.

Omzetbelasting
Koper en verkoper dienen een optieverzoek in bij de Inspectie tot een met BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW wetgevingsvoorstellen huurder niet aan het criterium ‘’meer dan 90% BTW belaste presentaties verrichten voldoet’’, en zodoende het verzoek om BTW belaste presentaties niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader over een te komen percentage.

Aanvaarding
In overleg

‘As is, Where is’
Het Verkochte wordt geleverd in de huidige staat “as is, where is”, in verband waarmee Verkoper geen aansprakelijkheid aanvaardt wat betreft de fiscale, bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke staat van het Verkochte, in de ruimste zin van het woord.

Zekerheidsinstelling
10% van de overeengekomen koopsom

Bijzondere bepaling
Aan verkoper is niet bekend, dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het normale gebruik door de koper of die heeft geleid of naar redelijke verwachting zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Indien na eigendomsoverdracht blijkt dat er wel sprake is van enige vervuiling, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

TE HUUR

Huurprijs
€ 60.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding/oplevering
In overleg

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Indexering
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de afsluitdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2006 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nutsvoorzieningen, huurder is direct contractant van de nutsbedrijven.

Betalingen
Per kwartaal vooruit te voldoen.

Huurtermijn
Vijf jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkenmale vijf jaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Casco
Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model voor winkelruimte zoals is
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) met enkele aanpassingen door verhuurder.

Voorbehoud
Definitieve beëindiging huurovereenkomst met huidige huurder.
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Brochure download
Prijs: € 60,000 per jaar
Oppervlak: 760 m2
Aanvaarding: in overleg
Frontbreedte: 1400
Bestemming: winkelruimte
Verdiepingen: 3
Welstandsklasse: B1
Bijdrage Winkeliersvereniging: false
Horeca Mogelijk: false
Bouwperiode: 1981-1990
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op

Vergelijk aanbod

Vergelijkbaar aanbod

Verkocht

Hoofdstraat 136 te Apeldoorn

358 m2
BELEGGINGSOBJECT Algemeen Courante winkelruimte op begane grond op ...
BELEGGINGSOBJECT Algemeen Courante winkelruimte op begane grond op uitstekende locatie in de Hoofdstraat van Apeldoorn. De directe omgeving biedt een ...
Verhuurd

Hoofdstraat 117 te Apeldoorn

120 m2
Algemeen Karakteristiek winkelpand op A1 stand centraal in ...
Algemeen Karakteristiek winkelpand op A1 stand centraal in de Hoofdstraat. Het betreft een hoekpand met etalage in Hoofdstraat en aangrenzende ...
€ 48.500 per jaar
Verhuurd

Hoofdstraat 136 te Apeldoorn

346 m2
Algemeen Courante winkelruimte (begane grond) op uitstekende locatie ...
Algemeen Courante winkelruimte (begane grond) op uitstekende locatie in de Hoofdstraat van Apeldoorn. De winkel is gelegen tussen de bekende ...
€ 50.000 per jaar