header_image

Your search results

Sutton 4 te Apeldoorn

€ 39.500

ALGEMEEN

Omschrijving
Het complex aan Sutton 4 te Apeldoorn is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping met een totale grootte van circa 629m².

Huurgegevens
Huurder : Accell Group N.V.
Huurprijs per 1-1-2013 : € 60.000,- per jaar, te vermeerderen met btw
Huidige (geïndexeerde) huurprijs : € 63.238,40 per jaar, te vermeerderen met btw
Status : huurovereenkomst Accell Group N.V. is opgezegd
per 30 juni 2019

Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding : APELDOORN AC AC 5736
Perceel grootte : circa 900m²

Oppervlakte VVO in m²
Indeling object Ruimte
Begane Grond Kantoorruimte : circa 320 m²
1e verdieping Kantoorruimte : circa 309 m²
Totaal : circa 629 m²

Locatie en bereikbaarheid
Gunstig gesitueerde vrijstaande kantoorruimte op het bedrijventerrein Kuipersveld. Kuipersveld kenmerkt zich als bedrijventerrein ten behoeve van midden- en kleinbedrijven. In de directe omgeving zijn voornamelijk soortgelijke kantoorpanden gelegen, welke dateren uit de zeventiger en tachtiger jaren.

Het bedrijventerrein is nabij de A1 gelegen. Per auto is de locatie goed bereikbaar. De afstand naar op- en afritten van de snelweg A1 (afslag 20) bedraagt circa 1 kilometer.

KOOP

Vraagprijs
€ 395.000,- k.k.

Milieu
Er is in juli 1996 een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Het rapport is beschikbaar.

Er is geen technisch onderzoek uitgevoerd door verkoper. Tevens heeft verkoper geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Omzetbelasting
Koper en verkoper dienen een optieverzoek in bij de Inspectie tot een met BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW wetgevingsvoorstellen huurder niet aan het criterium ‘’meer dan 90% BTW belaste presentaties verrichten voldoet’’, en zodoende het verzoek om BTW belaste presentaties niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader over een te komen percentage.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsinstelling
10% van de overeengekomen koopsom, te voldoen binnen twee weken na ondertekening van koopovereenkomst.

HUUR

Huurprijs
€ 39.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Indexering
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de afsluitdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nutsvoorzieningen, huurder is direct contractant van de nutsbedrijven.

Betalingen
Per maand vooruit te voldoen.

Huurtermijn
Vijf jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkenmale vijf jaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Casco
Verhuurd wordt uitsluitend het casco. Alle zaken die niet tot het casco behoren worden om niet aan huurder beschikbaar gesteld. Onderhoud en vervanging van zaken die niet tot het casco behoren zijn voor rekening van huurder. Opleveringsniveau bij einde huurtermijn is in principe casco, tenzij verhuurder anders bepaalt.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met service kosten en BTW.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model voor winkelruimte zoals is
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) met enkele aanpassingen door verhuurder.

Aanvaarding/oplevering
In overleg

Voorbehoud
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Brochure download
Prijs: € 39,500
Aanvaarding: in overleg
Bestemming: kantoorruimte
Toilet
Eigen entree

Neem contact met ons op

Vergelijk aanbod

Vergelijkbaar aanbod

Stationsstraat 198 te Apeldoorn

150 m2
Algemeen De kantoor-/winkelruimte ligt midden in het centrum ...
Algemeen De kantoor-/winkelruimte ligt midden in het centrum van Apeldoorn, tegenover het Marktplein en het stadhuis aan een drukke doorgaande ...
€ 25.000 per jaar
Verkocht

Gladsaxe 34 te APELDOORN

NB. Metrage is een aanname. Wijziging brochure ! ...
NB. Metrage is een aanname. Wijziging brochure ! De brochure wordt periodiek bijgewerkt/aangevuld. De meest recente wordt op Funda geplaatst ...
Verkocht

Badhuisweg 49 te APELDOORN

100 m2
NB Oppervlakte is niet bekend, derhalve is er ...
NB Oppervlakte is niet bekend, derhalve is er een aanname gedaan. Wijziging brochure ! De brochure wordt periodiek bijgewerkt/aangevuld. De ...